WPML not installed and activated.

PPC Marketing

Medzi platené formy internetovej reklamy možno zahrnúť PPC marketing (Pay Per Click, platba za klik) predstavuje formu online kampaní, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania a prevádzkovatel platí za každý vytvorený klik novým navštevníkom. Je to najrýchlejší spôsob ako sa môže stránka zobrazovať na prvom mieste vo výsledkoch vyhľadávania. Najznámejšie PPC platformy predstavujú GoogleAdWords, Bing, Yahoo!, Facebook, Twitter, LinkedIn, Capterra, Adroll, Meteora.

PPC optimalizácia

GoogleAdWords

Google AdWords je najpoužívanejšia forma PPC reklamy. Zobrazuje sa na vopred navrhnuté kľúčové slová v kampani, v pravom stĺpci pri výsledkoch vyhľadávania, ktoré poskytuje užívateľom vyhľadávač Google. Tieto kampane sú zobrazené aj na stránkach, ktoré využívajú službu GoogleAdSense a majú vyhradený priestor na svojom webe pre tento typ reklamy.

Bing a Yahoo! PPC

Bing ppc je služba ktorá je poskytovaná pre vyhľadávače Bing a Yahoo!. Bing sa považuje za druhý najviac používaný vyhľadávač vo svete po vyhľadávači Google. Ceny za klik v porovnaní s vyhľadávačom google su oveľa nižšie avšak nezaručí vám toľko preklikov a toľko konverzií ako pri investícií do ppc systému Adwords pretože nemá také veľké množstvo užívateľov. Všetky reklamy, ktoré máte nastavené cez Adwords je možné jedoducho importovať cez google účet priamo do Adwords za pár minút. Je dobré skúsiť, ktoľko návšetvníkov vám takýto typ reklamy môže priviesť, určite to bude menšia investícia ako pri Google reklame.

 

Slovenské PPC Plaltformy

Etarget
Reklama Etarget patrí medzi kontextovú formu reklamy. Pri Bauerovej reklame cez Etarget odkazy sa rovnako platí za každý klik, pričom minimálna počiatočná investícia do tejto reklamy je 60 EUR. Reklama sa zobrazuje naraz na 1141 slovenských portáloch (GoHome, Hospodárske noviny, Ţivě, Pravda, SME, SZM, Zoznam atď.)

Sklik
Pri vyuţití PPC reklamy v Českej republike je dobré vyuţiť PPC systém Sklik od vyhľadávača Seznam.cz. Systém Sklik bol spustený v roku 2006 a je podobný ako PPC systém firmy Google. Inzeráty Skliku sú na stránke vyhľadávania zoraďované podľa súčinu nastavenej ceny za preklik (CPC) a miery prekliku kľúčového slova (CTR).

Ramarketing Kampane

Ďalšie formy PPC predstavujú Remarketing kampane. Medzi súčasne najznámejšie platformy na trhu patria:

  • Adroll
  • Meteora
  • Adwords

Ide o formu reklamy, kedy zákazník po opustení vašej stránky uvidí vašu remarketingovú kampaň na ostatních stránkach v sponzorovaných odkazoch, ktorej zdroje sú v remarketingovej sieti vami definovane. Úlohou tejto kampane je dať potenciálnemu zákazníkovi podnet na vrátenie na vašu stránku.

PPC na Sociálnych sieťach

Dalšou možnosťou ako osloviť široké publikum a dať vedieť o vašej značke je PPC na sociálnach sieťach ako Facebook, Twitter a Linkedin, kde môžete nastaviť pre akú cieľovú skupinu sa má vaša reklama zobrazovať a koľko je váš maximálny budget (rozpočet) na daný príspevok. Reklamu na Facebooku môžete uverejniť cez dva druhy príspevkov, ako prezantácia Fun Page Stránky alebo ako reklama príspevku (článku) prípadne jednotlivej stránky.

Copyright 2023 | SEO-marketing.sk